Телефон

+359 888261883

Email

office@itsivona.com

Адрес

Стара Загора 6000, ул. Индустриална 1
  • български
  • English
  • Deutsch

ЗА ИТС ИВОНА ЕООД

ИТС Ивона

Ние сме специализирано предприятие за механично обработване на черни метали, производство на машинни части и елементи като механични конструкции и възли за машини.

От създаването си през 2000 год. предприятието е преминало през различни етапи на развитие, характеризиращи се с разширяване на производството, подобряване на материалната база, внедряване и разработване на добри инженерни и производстевени практики..

Още за нас
Company Image
Company Image
ЗАЩО ИТС ИВОНА?

ЗАЩО НИЕ?

За да заслужим доверието на нашите клиенти, ние се фокусираме основно върху устойчиво конкурентно предимство на фирмата, базирано на високо качество на продуктите и услугите, гъвкавост и адекватност на предприятието, постигнти чрез изграждане на потенциал, с който своевременно да отговаря на външните промени на пазарната среда:

  • Пълно задоволяване на нуждите на клиентите
  • Поддържане на оптимални цени
  • Предоставяне на качествени продукти и обслужване

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

Нашите събития и новини. Участия в панаири и изложения

HANNOVER MESSE 2014

HANNOVER MESSE 2014

През Април 2014 ние показахме нашите възможности на Хановерския панаир. Хановерският панаир (на немски: Hannover Messe) е най-големият панаир не…

Read More
ЛАЙПЦИГСКИЯ ПАНАИР 2015

ЛАЙПЦИГСКИЯ ПАНАИР 2015

ИТС Ивона беше изложител на Лайпцигския панаир през Февруари 2015 година. Лайпцигският панаир е един…

Read More
MIDEST 2015

MIDEST 2015

Ние показахме възможностите си на изложба за индустриално поддоставчици, технологии и оборудване MIDDEST 2015. Distinctively…

Read More

НАШИТЕ УСЛУГИ

ИТС Ивона EOOД предлага цялостни решения по индивидуални изисквания, както на ниво изготвяне на конструктивни решения, така и при технологичното изпълнение, сервиз и поддръжка.


Предприятието e внедрило и използва следните производствени технологии:

service

РЯЗАНЕ

Газово, лазерно, плазмено и гилотинно рязане

service

ОГЪВАНЕ

Листоогъване

service

МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА

Механична обработка с универсални и ЦПУ машини

service

ЗАВАРЯВАНЕ

Заваряване на детайли и конструкции.

service

МОНТАЖ

Монтаж на детайли и конструкции

service

ПОДРЪЖКА

Сервиз и подръжка

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

Участието беше финансирано със средства от Проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Top