Начало

ИТС Ивона ЕООД

Ние сме специализирано предприятие за механично обработване на черни метали, производство на машинни части и елементи като механични конструкции и възли за машини.


Очакваме Ви на техническото изложение в Хановер 24-28.04.2017, можете да ни намерите в палата номер 6, щанд D 02.


Ние показахме възможностите си на изложба за индустриални поддоставчици, технологии и оборудване MIDEST 2015.


ИТС Ивона беше изложител на Лайпцигския панаир през Февруари 2015 година.

 

Посетете ни между 24-27 Февруари 2015 година в палата номер 4, щанд Е04.

 


През Април 2014 ние показахме нашите възможности на Хановерския панаир.


Хановер Месе

Национална Стратегическа Референтна рамка 2007-2013

Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013

 


Европейски съюз

Участието беше финансирано със средства от Проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.