За нас

ИТС Ивона ЕООД е предприятие за механично обработване на черни метали и производство на машинни части и елементи като механични конструкций и възли за машини.

От създаването си през 2000 год. предприятието е преминало през различни етапи на развитие, характеризиращи се с разширяване на производството, подобряване на материалната база, внедряване и разработване на добри инженерни и производстевени практики.


ИТС Ивона EOOД оперира успешно както на външния, така и на вътрешния пазар, като за това допринасят дългогодишният опит в конкретнта област, екипът от приложни специалисти с които предприятието разполага, и не на последно място- доказното качество на продуктите и услугите които фирмата предоствя.

За да заслужим доверието на нашите клиенти, ние се фокусираме основно върху устойчиво конкурентно предимство на фирмата, базирано на високо качество на продуктите и услугите, гъвкавост и адекватност на предприятието, постигнти чрез изграждане на потенциал, с който своевременно да отговаря на външните промени на пазарната среда:

  • Пълно задоволяване на нуждите на клиентите
  • Поддържане на оптимални цени
  • Предоставяне на качествени продукти и обслужване


Референции