Телефон

+359889907433
+359888802574

Email

office@itsivona.com

Адрес

Стара Загора 6000, ул. Индустриална 1

За нас

ИТС-Ивона ООД е предприятие със седалище и адрес на управление град Стара Загора. Основната му дейност е механично обработване на черни метали, производство на машинни части и елементи. Предприятието е създадено през 2000 год.   година и от тогава до сега е преминало през различни етапи на развитие характеризиращи се с разширяване на производството и подобряване на материалната база. Крайните продукти респондират изцяло на нуждите и изискванията на клиентите. Производството преминава през няколко технологични етапа, който на кратко могат да бъдат описани както следва: технологичен анализ и оценка на желания продукт, определяне на цели при постигане на крайния резултат, осигуряване на необходимите ресурси за реализирането им, производствен процес, финална проверка и оценка.

ЕТАПИ

Дейността на дружеството започва с фирма Генко Каляшев-Ивона ЕТ. Първоначално фирмата се произвежда  кофражни форми, закладни части и елементи за напрегателна техника.

През 2002 година фирмата стъпя на външния пазар като подписва договор с ICG  Industrie Consulting Graber Германия. В последствие кооперацията с Германия се специализира в следните направления: механични конструкции за машини за полагане на кабели, приспособления и елементи към тях, както и възли за строителни машини. От тогава  до сега обема на фирма ИТС- Ивона ООД основно се формира от износ за Германия, като работи директно с фирми Jacob Thaler GmbH, Ludwig Bergmann GmbH и Otto Martin GmbH.

Дейността на фирмата започва със сгради машини под наем. Към 2002 година фирмата вече разполага редица собствени машини. През 2005 година е закупено и производственото хале. Следващите години продължават с последователно обогатяване на материалната база.

През декември 2005 година дейността на ЕТ Генко Каляшев-ивона се прехвърля в ИТС Ивона ООД която на практика изкупува  всички негови активи и пасави. От   01.2006  до сега обема на фирма ИТС- Ивона основно се формира от износ за Германия като работи директно с фирми Якоб Талер и Лудвиг Бергман. Дейността на фирмата започва със сградаи машини под наем. Към 2002 година фирмата вече разполага със собственни: 6 универсални струга, 4 универсални фрези, гилотина, абкант, радиал, 3 броя колонни бормашини и заваръчна техника. През 2005 година е закупено и производственното хале. През следващите години продължава последователно обогатяване на материалната база със закупуването на лентоотрезни машини абкант, гилотина, закупуването на дворно място, машина за лазерно рязане и подмяна на кранови съоръжения.

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ

Маркетинговата стратегия на предприятието е фокусирана основно върху:

– устойчиво конкурентно предимство на фирмата, базирано на високо качество на продуктите и услугите;

– гъвкавост и адекватност на предприятието чрез изграждане на потенциал, с който своевременно да отговаря на външните промени на пазарната среда,  поддържане на трите основни пазарни принципа:

√ пълно задоволяване на нуждите на клиентите,

√ поддържане на оптимални цени

√ предоставяне на качествени продукти и обслужване.

„ИТС-Ивона” ООД се стреми да предложи оптимални решения на своите клиенти за задоволяване на техните потребности. За клиентите си Фирмата предлага: цялостни решения по индивидуални изисквания както на ниво изготвяне на конструктивни решения, така и при технологичното изпълнение; цялостен сервиз и поддръжка. Маркетинговото поведение на Фирмата се изразява в преки контакти с клиентите си и индивидуален подход към тях – това се отнася най-вече след като клиентът вече е закупил изделия, които се нуждаят от допълнителна техническа поддръжка и сервиз. Фирмата предлага своевременна информация за нововъведени технически решения и допълнителни услуги към клиентите си. Индивидуалният подход към клиентите си е основно конкурентно предимство на „ИТС-Ивона” ООД. От друга страна изградената обратна връзка с клиентите и постъпилата информация от тях помагат на Фирмата да оптимизира някои свои технологични решения в произвежданите изделия. Клиентът е този, който на практика експлоатира изделията и той е най-достоверния източник за обратна информация по функционалните им характеристики. В ценово отношение „ИТС-Ивона” ООД си е поставило за цел да поддържа по-ниски нива от западните производители, което няма да бъде за сметка на качеството.

ПАЗАРНИ ПОЗИЦИИ

Предприятието оперира успешно, както на външния така и на вътрешния пазар. ИТС- Ивона ООД е дългогодишен и основен доставчик на три утвърдени германски фирми, като дела на продукцията която предприятието реализира на европейския  пазар е 87%, останалия 13% се реализира на вътрешния пазар. Дългогодишния ни опит в областта, екипа от приложни специалисти с който разполагаме и не на последно място доказаното качество на нашите продукти и услуги правят ИТС- Ивона ООД предпочитан дългосрочен партньор и това е основното ни преимущество пред нашите конкуренти.

При сертификати няма да има промени, скоро ще изпратя още две референций за публикуване.

За момента това е. Утре или по- късно ще изпратя промени за следващия линк.

Top
BulgarianEnglishGermanRussian