Телефон

+359889907433
+359888802574

Email

office@itsivona.com

Адрес

Стара Загора 6000, ул. Индустриална 1

Сертификати

ISO 50001:2011 СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА

Внедреният стандарт гарантира:

  • фирмена политика по енергийното управление и ползване на енергия
  • разработени цели и задачи, чрез които тази политика се реализира в конкретната обстановка на конкретната организация
  • решенията и практиките в областта на енергийното потребление и консумация,  са базирани на обективно получени данни и анализи
  • измерване и анализиране на енергийната резултатност
  • провеждане на прегледи, за установяване на познаването и прилагането политиката
  • постоянно подобряване енергийното управление

Политика по управление на енергията

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Удостоверение в това, че организация ИТС ИВОНА ООД е документирала, внедрила и поддържа СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008 / БДС за дейностите:

  • Механична обработка, производство на части и елементи като механични конструкции и възли за машини

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

This certificate confirms that the following organization: ITS IVONA OOD has documented, implemented and maintains a QUALITY MANAGEMENT SYSTEM which fulfills the riquirements of ISO 9001:2008 in the following activities:

  • Machining of ferrous metals, manufacturing of parts, elements, mechanical constructions and units for machines.

Top
BulgarianEnglishGermanRussian