Телефон

+359889907433
+359888802574

Email

office@itsivona.com

Адрес

Стара Загора 6000, ул. Индустриална 1

ЗА ИТС ИВОНА ООД

Ние сме специализирано предприятие за механично обработване на черни метали, производство на машинни части и елементи, като механични конструкции и възли за машини.

От създаването си през 2000 год, предприятието е преминало през различни етапи на развитие, характеризиращи се с разширяване на производството, подобряване на материалната база, внедряване и разработване на добри инженерни и производстевени практики..

Още за нас
Company Image
Company Image

ЗАЩО НИЕ?

За да заслужим доверието на нашите клиенти, ние се фокусираме основно върху устойчиво конкурентно предимство на фирмата, базирано на високо качество на продуктите и услугите, гъвкавост и адекватност на предприятието, постигнти чрез изграждане на потенциал, с който своевременно да отговаря на външните промени на пазарната среда:

  • Пълно задоволяване на нуждите на клиентите
  • Поддържане на оптимални цени
  • Предоставяне на качествени продукти и обслужване

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

Нашите събития и новини. Участия в панаири и изложения

HANNOVER MESSE 2014

HANNOVER MESSE 2014

През Април 2014 ние показахме нашите възможности на Хановерския панаир. Хановерският панаир (на немски: Hannover Messe) е най-големият панаир не…

Read More
ЛАЙПЦИГСКИЯ ПАНАИР 2015

ЛАЙПЦИГСКИЯ ПАНАИР 2015

ИТС Ивона ООД беше изложител на Лайпцигския панаир през Февруари 2015 година. Лайпцигският панаир е…

Read More
MIDEST 2015

MIDEST 2015

Ние показахме възможностите си на изложба за индустриално поддоставчици, технологии и оборудване MIDDEST 2015. Distinctively…

Read More

НАШИТЕ УСЛУГИ

ИТС Ивона OOД предлага цялостни решения по индивидуални изисквания, както на ниво изготвяне на конструктивни решения, така и при технологичното изпълнение, сервиз и поддръжка.


Предприятието e внедрило и използва следните производствени технологии:

РЯЗАНЕ

Газово, лазерно, плазмено и гилотинно рязане

ОГЪВАНЕ

Листоогъване

МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА

Механична обработка с универсални и ЦПУ машини

ЗАВАРЯВАНЕ

Заваряване на детайли и конструкции.

МОНТАЖ

Монтаж на детайли и конструкции

ПОДРЪЖКА

Сервиз и подръжка

ТЕРМООБРАБОТКА

Кооперирани услуги за термообработка

БОЯДИСВАНЕ

Прахопво боядисване

ПОКРИТИЯ

Галванични покрития

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

Участието беше финансирано със средства от Проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Top
BulgarianEnglishGermanRussian