Телефон

+359889907433
+359888802574

Email

office@itsivona.com

Адрес

Стара Загора 6000, ул. Индустриална 1

Тръжни процедури

Тръжни документи за участие в процедура „Избор с публична покана“ с две обособени позиции за определяне на изпълнител за:

Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, инсталиране, тестване и пускане в експлоатация) на:

  1. обособена позиция – Роботизирана система за заваряване – 1 брой
  2. обособена позиция 5 /пет/ – осен обработващ център -– 1 брой

 

По договор за БФП № BG16RFOP002-2.040 -0418-C01/ 22.12.2020

 

Последна промяна 21.01.2021 г.

Top
BulgarianEnglishGermanRussian