Телефон

+359 888261883

Email

office@itsivona.com

Адрес

Стара Загора 6000, ул. Индустриална 1
  • български
  • English
  • Deutsch

Тръжни процедури

Тръжни документи за участие в процедура „Избор с публична покана“ без обособени позиции за определяне на изпълнител за:

Доставка и въвеждане в експлоатация в „ИТС- ИВОНА“ ЕООД на: 1. Универсален струг- 2 бр. 2. Универсален струг- 1 бр. 3. Стругов център- 1 бр.

По договор BG16RFOP002-3.001-0877-C01/21.08.2017 год.


Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for /home/itsivona/public_html/wp-content/uploads/2018/06/ИЗИСКВАНИЯ-ОФЕРТИ-2.pdf in /home/itsivona/public_html/wp-content/plugins/offshore-core/shortcodes/downloads-box.php on line 83

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for /home/itsivona/public_html/wp-content/uploads/2018/06/ОФЕРТА.pdf in /home/itsivona/public_html/wp-content/plugins/offshore-core/shortcodes/downloads-box.php on line 83

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for /home/itsivona/public_html/wp-content/uploads/2018/06/МЕТОДИКА-ЗА-ОЦЕНКА.pdf in /home/itsivona/public_html/wp-content/plugins/offshore-core/shortcodes/downloads-box.php on line 83

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for /home/itsivona/public_html/wp-content/uploads/2018/06/ДЕКЛАРАЦИЯ-НА-КАНДИДАТА.pdf in /home/itsivona/public_html/wp-content/plugins/offshore-core/shortcodes/downloads-box.php on line 83

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for /home/itsivona/public_html/wp-content/uploads/2018/06/проекто-договор.pdf in /home/itsivona/public_html/wp-content/plugins/offshore-core/shortcodes/downloads-box.php on line 83

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for /home/itsivona/public_html/wp-content/uploads/2018/06/ТЕХНИЧЕСКА-СПЕЦИФИКАЦИЯ.pdf in /home/itsivona/public_html/wp-content/plugins/offshore-core/shortcodes/downloads-box.php on line 83

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for /home/itsivona/public_html/wp-content/uploads/2018/06/публична-покана.pdf in /home/itsivona/public_html/wp-content/plugins/offshore-core/shortcodes/downloads-box.php on line 83
Top